Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för bostäder i Spekeröd,
del av Kännestorp 1:7, 1:13 och 3:8

På uppdrag av Kommunstyrelsen ska Samhällsbyggnad Plan ta fram ett förslag till Detaljplan för Kännestorp 3:8 m.fl.
Detaljplanen ska pröva planläggning av bostäder samt  i enlighet med Program för Spekeröds by,

Hur långt har planen kommit?

Just nu pågår arbete med att ta fram planhandlingar till samrådet. I samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera samrådet i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på kommunens hemsida.

Handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-16