Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för bostäder i Spekeröd,
del av Kännestorp 1:15, 2:25 och 9:1

På uppdrag av Kommunstyrelsen ska Samhällsbyggnad Plan ta fram ett förslag till Detaljplan för Kännestorp 2:25 m.fl.
Detaljplanen ska pröva planläggning av bostäder samt verksamheter, närservice, kontor och småindustri i enlighet med Program för Spekeröds by.

Hur långt har planen kommit?

Just nu pågår arbete med att ta fram planhandlingar till samrådet. I samrådet kommer det att finnas möjlighet till insyn och påverkan. Vi kommer att annonsera samrådet i Göteborgs-Posten, i ST-tidningen och på Kommunens hemsida.

Handlingar

Kontakt

Planarkitekt

Cecilia Norlander
0303-73 84 11
cecilia.norlander@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-16