Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för bostäder, centrala och södra Hallerna

Kommunens planenhet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för att kunna bygga ca 800 bostäder på centrala och södra Hallerna.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-02-20 att avsluta planprogramsärendena för Centrala och Södra Hallerna och ersätter dem med en detaljplan för hela området. 
Samhällsbyggnad Plan har fått i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för både Centrala (Nösnäs 1:284, Kyrkenorum 4:13, 5:1 m fl.) och Södra Hallerna (Strandnorum 2:32 och 2:18 m.fl.) samt att påbörja ett målbildsarbete.

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen är i startläge och just nu arbetar vi med att ta fram en målbild.

Kontakt

Planarkitekt

Anders Hulterström
0303-73 29 15
anders.hulterstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-02-27