Karta med planområdet för Kvarnhöjden

Kvarnhöjden

I området Kvarnhöjden i Jörlanda finns det planer på att bygga runt 250-270 bostadsrätter, hyresrätter och villor.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 om ny planstart för Kvarnhöjden. Områdets nuvarande förutsättningar tillsammans med domslut och handlingar nedan utgör en grund för fortsatt arbete. I och med att tidigare detaljplaneförslag justeras kan det även tillkomma ytterligare utredningar. 

Om detaljplanen för bostäder på Kvarnhöjden

Exploatör

PEAB

Om bostäder på Kvarnhöjden hos PEAB Länk till annan webbplats.

Aktuell tidplan


Diarienummer

0072/06

Planens formella namn

Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Senast uppdaterad