Kvarnhöjden

I området Kvarnhöjden i Jörlanda finns det planer på att bygga runt 250-270 bostadsrätter, hyresrätter och villor.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 om ny planstart för Kvarnhöjden. Områdets nuvarande förutsättningar tillsammans med domslut och handlingar nedan utgör en grund för fortsatt arbete. I och med att tidigare detaljplaneförslag justeras kan det även tillkomma ytterligare utredningar. 

Om detaljplanen för bostäder på Kvarnhöjden

Handläggare

Erik Rokke, planarkitekt

Exploatör

PEAB

Aktuell tidplan


Diarienummer

0072/06, 2018/603

Planens formella namn

Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Senast uppdaterad