Industri, kontor och lager - Munkeröd

Området planeras för småindustri. Detaljplanen är antagen.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige antog planen 2021-01-21.

Handläggare

Anders Hulterström

Exploatör

Badhustorgets Fastighets AB

Diarienummer

2009/695

Planens formella namn

Detaljplan för Munkeröd 1:12 med flera - industri och småindustri

Senast uppdaterad