Foto: D-office

Högstadieskola - Centrala Hallerna

I centrala Hallerna har en ändring av en detaljplan tagits fram för att möjliggöra utbyggnation av Hallerna skola med ett nytt högstadium. Den nya högstadieskolan kommer att uppföras i tre våningar och det kommer att finnas plats för 540 elever.

Intresserad av att följa arbetet?

Är du intresserad av att följa arbetet och få mer information om vad som pågår i projektet kan du anmäla dig till Peabs nyhetsbrev genom att skicka ett mejl till grannar.hallernaskolan@peab.se

Vad händer just nu?

Detaljplanen vann laga kraft 28 december 2020.

Ändring av detaljplan 247, Hallerna Etapp II

Byggnation pågår.

Peabs sida om Hallerna skola, Stenungsund Länk till annan webbplats.

Exploatör

Stenungsunds kommun

Frågor

Verksamhetsfrågor: Benny Ankargren; benny.ankargren@stenungsund.se

Frågor kring byggnation: Fredrik Löfgren; fredrik.lofgren@stenungsund.se

Aktuell tidplan

Planerad inflytt höst 2023.

Diarienummer

2019/233

Planens formella namn

Hallerna Etapp 2 – Del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1

Foto: D-office

Senast uppdaterad