Förskola - Norra Hallerna

I norra Hallerna har en detaljplan tagits fram för att möjliggöra nybyggnation av en förskola med cirka åtta avdelningar. Detaljplanen vann laga kraft i november 2020. Bygglov har sedan sökts och beviljats.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-11-06 och bygglov har beviljats (2021-09-08). Bygglovet för förskolan har överklagats till länsstyrelsen. Överklagan avslogs och bygglovet har trätt i laga kraft.

Handläggare/frågor

Verksamhetsfrågor: Helena Cessford; helena.cessford@stenungsund.se

Frågor byggnation: Fredrik Löfgren; fredrik.lofgren@stenungsund.se

Exploatör

Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan

Planerad inflytt 2023.

Diarienummer

0176/17

Planens formella namn

Detaljplan för förskola, del av Kyrkenorum 5:1 m.fl. norra Hallerna

Senast uppdaterad