Karta 1:89

Bostäder - Strandnorum/Hallerna

På Nösnäs 1:89 ska det byggas cirka 40 villor. Lokalgator och VA är utbyggt inom området, villorna är under uppförande.

Vad händer just nu?

Detaljplanen för bostäder, Nösnäs 1:89, vann laga kraft 2016-06-20.

Detaljplan för Nösnäs 1:89

Bygglovet har getts och byggstart har meddelats från byggherren. Lokalgator och VA är utbyggt inom området villorna är byggda.

Exploatör

Nösnäs Utvecklings AB

Obos (Myresjöhus/Smålandsvillan) är markägare för tomtmarken, och kommunen äger gator och cykelvägar.

Aktuell tidplan

Planerad byggstart 2019

Diarienummer

0268/08

Planens formella namn

Detaljplan för NÖSNÄS 1:89 m.fl. Hallerna, Stenungsund, Stenungsunds kommun

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Jenny Bjerke
0303-73 30 77
jenny.bjerke@stenungsund.se

Mark- och exploateringsingenjör

Lisa Bertilsson
0303-73 26 61
lisa.bertilsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad