Bostäder Spekeröd Södra

Detaljplanen ska pröva planläggning av bostäder samt verksamheter, närservice, kontor och småindustri i enlighet med det planprogram som antogs 2013 för Spekeröds by.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete pågår.

Detaljplan för bostäder i Spekeröd, del av Kännestorp 2:25, 1:15 och 9:1

Handläggare

Planarkitekter Cecilia Norlander och Torun Hultén

Exploatör

Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan

Beräknat antagande 2024

Diarienummer

2014/127

Planens formella namn

Kännestorp 2:25 med flera, Spekeröd Södra

Senast uppdaterad