Bostäder och förskola Humlebråten, Ödsmål

Detaljplanen ska pröva planläggning av ny förskola med åtta avdelningar samt cirka 100 boenden i varierad form.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete pågår.

Bostäder och förskola Humlebråten (Näs 1:302)

Handläggare

Planarkitekt Linnéa Skott

Exploatör

Derome

Aktuell tidplan

Samråd beräknas ske i mars 2023.
Beräknat antagande kvartal 1 2024.

Diarienummer

2017/575

Planens formella namn

Näs 1:302, Humlebråten

Senast uppdaterad