Karta Norra Hallerna

Bostäder - Norra Hallerna

Det finns ett planprogram för Norra Hallerna. Helt utbyggt bedöms området rymma cirka 400 nya bostäder, som ska byggas i etapper.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete pågår.

Handläggare

Planhandläggare Anders Hulterström

Aktuell tidplan

Detaljplanearbete pågår

Diarienummer

2009/121 (planprogrammet)

Detaljplan för fastigheterna Norumstorp 1:30 (2011/614) samt Kyrkenorum 3:19 (2021/988)

Planens formella namn

Program för norra Hallerna

Senast uppdaterad