Bostäder Bergsvägen

Detaljplanen ska möjliggöra för ett nytt flerbostadshus med ca 30 lägenheter inom fastigheten Kopper 2:13.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete pågår

Bostäder Bergsvägen (Kopper 2:13)

Handläggare

Planarkitekt Linnéa Skott

Exploatör

Fejens Bostäder

Aktuell tidplan

Beräknat antagande kvartal 2 2024.

Diarienummer

2014/277

Planens formella namn

Kopper 2:13, Bergsvägen

Senast uppdaterad