Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Vy över hav och småbåtshamn i Källsnäs

Gifternas väg i havet

När båtbottenfärger flagar och faller till botten påverkas ekosystemet av de giftiga ämnena i färgerna.

Under sommaren 2011 tog vi prover på sediment i elva småbåtshamnar i kommunen. Avsikten var att se hur förorenade sedimenten var av substanser som finns i båtbottenfärger. Resultatet visade att sex hamnar då var så förorenade av ämnet TBT att det var giftigt för djur och växter som lever i havet.

År 2012 togs prover på flera vinteruppställningsplatser för båtar. De resultaten visade att marken var kraftigt förorenad på alla uppställningsplatser. Saneras detta inte bort läcker det successivt ut i havet.

Läs gärna rapporterna om provtagningarna:

Kartläggning av muddrade områden Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sedimentprovtagning i småbåtshamnar Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linda Lundborg
0303-73 28 06
linda.lundborg@stenungsund.se

Senast uppdaterad