Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Båtar

Bidrag för borttagning av båtbottenfärg

Har du en båt med miljöfarlig bottenfärg? Nu kan du som har hemmahamn i Stenungsund ansöka om bidrag för att ta bort färgen. Kommunen har fått så kallade LOVA-pengar från länsstyrelsen för denna satsning.

Regler för bidrag 

 • Du måste göra en ansökan till kommunen innan arbetet startar.
 • Båten ska ha sin hemmahamn i Stenungsunds kommun.
 • Du kan få 50 procent av kostnaden i bidrag per båt, men max 15 000 kronor.
 • Blästringen och målningen kan göras av olika företag.
 • Du kan själv välja att måla båten efter blästringen. Då kan du bara få bidrag för blästringen och färgkostnaden.
 • Kommunen har inget ansvar för arbetsresultatet.

Hur ska arbetet gå till?

 • Kommunen godtar olika metoder, till exempel skrapning med eller utan kemiska uppmjukningsämnen eller blästring.
 • Skrapningen ska göras inomhus eller i ett dubbelt ”plasttält” med golv.
 • Alla rester ska tas om hand, även eventuellt avspolningsvatten. Vattnet kan renas i godkänd spolplattereningsanläggning.
 • Blästringen ska göras av en firma som kommunen vet har nödvändig inkapsling och rening av frånluften.
 • Vid utomhusblästring ska det även finnas ett yttre skalskydd. Det kan vara tält med golv eller en inomhushall för blästringen. Fläkten ska vara på så länge som möjligt vid utskottandet av slammet samt då golv och väggar först i den inre inplastningen och därefter i det yttre tältet dammsugs med industridammsugare med typ HEPA-filter. Golvet och väggarna i yttertältet ska tas ner allra sist efter slutdammsugningen.
 • Allt blästeravfall samt filtren, både de torra- och vattenfiltren, ska tas om hand som farligt avfall.
 • Målningen ska göras med biocidfri (giftfri) båtbottenfärg.
 • Foto ska tas på båtbotten innan blästring, efter blästring och efter målningen av biocidfri (giftfri) båtbottenfärg.

Detta behöver du lämna in till kommunen

 • Ansökan om att få ut 50 procent av totalkostnaden för blästring och målning.
 • Kvitto på betald faktura.
 • Intyg att arbetet utförts av bläster-/målningsfirma.
 • Inlämningskvitton från godkänd farligt avfallsmottagare på förbrukat blästermedel och filterstoft.
 • Intyg på vilken biocidfri färg som målats.
 • Foto på båten innan blästring, efter blästring och efter målningen av biocidfri (giftfri) båtbottenfärg.

Ansökningsblankett - bidrag för att ta bort båtbottenfärg Pdf, 43.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljöstrateg

Maria Alm
0303-73 25 82
maria.alm@stenungsund.se

Senast uppdaterad