Sushi

Tidigare livsmedelsprojekt

Livsmedelsverksamheten arbetar med olika projekt. Vi väljer ut olika områden att se över i vår tillsyn varje år. Det gör vi för att kunna kvalitetssäkra våra bedömningar och samordna oss.

Samordning

Vi samordnar oss både med grannkommunerna och insatser i hela Västra Götaland och Halland. Tanken är att det ska vara till nytta för både konsumenterna och företagen.

Målet är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå.

Livsmedelsprojekt 2018

Under 2018 har vi genomfört ett projekt med tema sushi.

Säker sushi i Stenungsund

Senast uppdaterad