Stenungsunds kommunvapen

Kemikalier - gör ett aktivt val

Vid misstanke om förgiftning
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation.
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall.

Både enskilda hushåll och industrier använder idag många olika slags kemikalier som kan påverka vår hälsa och miljön. De finns i till exempel rengöringsmedel, kosmetika, målarfärg, byggmaterial, batterier och belysningsarmatur.

Utbytesregeln

I Miljöbalken finns en grundläggande bestämmelse om att alltid välja det minst miljöfarliga alternativet när det gäller till exempel kemikalier. Detta gäller både industriell verksamhet och dig som privatperson. Handla inte slentrianmässigt - se dig om efter miljömärkta alternativ!

Miljömärkning

Produkter märkta med Svanen, EU Ecolabel eller Svenska Naturskyddsföreningens "Bra Miljöval" betyder att varan uppfyller särskilda miljökrav i en livscykelanalys. Det kan till exempel ställas krav på vilka kemikalier som används i produktionen, eller hur varan bryts ned eller kan återvinnas.

Märkning för Bra Miljöval
Svanens märkning

Miljöfarligt avfall

Både egenföretagare och enskilda personer har ansvar för att miljöfarligt avfall sorteras ut och lämnas till återvinningscentraler. Läs mer om hur du sorterar och var du lämnar olika fraktioner under Avfall och återvinning.

Avfall och återvinning

Exempel på farosymbol

Exempel på farosymbol

Produktmärkning

Lär dig mer om olika kemikalier och vad farosymbolerna betyder hos Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Telefontider Miljö Hälsoskydd

måndag - fredag: 10-12

På måndagar klockan 16-18 har vi öppet vår telefon men det är inte säkert att personen du söker finns på plats.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Victoria Lind Magnusson
0303-73 80 18
victoria.lind-magnusson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-14