Beställning av primärkarta

Primärkarta som dwg eller shape kostar 1594 kr per hektar (2022 års taxa).

Upplysning * (obligatorisk)
UpplysningLeveransformat * (obligatorisk)
Leveransformat

Faktureringsadress * (obligatorisk)
Faktureringsadress

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad