Var finns ledningar nedgrävda?

Ska du göra ett markarbete och undrar var ledningar går eller var anslutningspunkter för vatten finns? På den här sidan finns mer information om vad du behöver tänka på och hur du ska gå tillväga.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen kan hjälpa till med att markera ut anslutningspunkter för kommunalt VA vid tomtgräns. Inne på tomterna har kommunen inte uppgifter om var ledningarna finns. De uppgifterna kan istället finnas i de byggritningar som hör till fastigheten. Kontakta verksamheten Bygg Miljö för vidare information.

Kontakt Bygg Miljö

Ska du göra markarbeten behöver du veta var kommunens ledningar går

Ska du göra markarbeten i närheten av en kommunal VA-ledning behöver du beställa en så kallad ledningsanvisning av oss innan du börjar markarbetet. När du beställer en ledningsanvisning av oss får du ett kartunderlag där våra ledningar är utmarkerade. Vi kommer inte ut på plats för att markera ut ledningarna. Ledningsanvisningen gäller en månad och behövs för att du ska kunna säkerställa att kommunens ledningar inte påverkas av ditt arbete.

Beställning av kartunderlag mejlar du till: kommun@stenungsund.se

Anvisningar för markarbeten i Stenungsunds kommun Pdf, 221.7 kB.

Övriga ledningar som tele och el

Kontakta Ledningskollen för att ta reda på var tele- och elledningar finns i marken. Som ett led i arbetet med att förenkla för privatpersoner att använda Ledningskollen införs nu stöd för att logga in med mobilt BankID.   

Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad