Koordinatsystem

Stenungsunds kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 12 00 och  höjdsystemet RH2000.

Innan kommunen gick över till SWEREF 99 12 00 i plan användes Göteborgs lokala system.

Höjdsystemet RH2000

I november 2014 bytte Stenungsund höjdsystem från RH00 till RH2000. 

Höjdskillnad mellan RH00 och RH2000

Höjden för en punkt redovisat i RH2000, kommer att vara högre än samma punkt redovisad i RH00.

Höjdskillnaden varierar för olika platser i kommunen. Kommunen är indelad i fem zoner där varje zon har en egen höjdskillnad mellan gamla och nya höjdsystemet.

Höjdskillnader mellan RH00 och RH2000

Viktigt att tänka på

Kontrollera alltid vilka höjdsystem olika handlingar är angivna i. Det är viktigt när man arbetar med kartor, ritningar och utredningar från olika leverantörer. Om dessa är gjorda i olika höjdsystem och man inte uppmärksammar det riskerar man att bygga fel med stora kostnader som konsekvens.

Räkneexempel

En entreprenör ska laga trasiga vattenledningar.

På en ritning ligger ledningarna på +3.4 meter i RH00.

Hen mäter in marknivån ute på plats och får markhöjden till +4.2 meter i RH2000.

Om man nu inte tänker på att höjderna ligger i olika höjdsystem, kan man tro att man ska gräva 0,8 meter för att komma ner till ledningarna. Alltså markhöjden minus ledningarnas läge.

Men om man räknar om ledningarnas läge till RH2000, får man istället nivån:

3.4 m + 0,24m* = 3.64 meter              *korrektion till RH2000 i Stora Höga

Det innebär att hen bara ska gräva 0,56 meter. Annars kommer hon gräva av ledningarna.

Kontakt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Senast uppdaterad