Stenungsunds kommunvapen

Primärkarta - baskarta

Exempel på en primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Primärkartan kallas ibland för baskarta. Primärkartan har en hög noggrannhet och uppdateras fortlöpande genom mätningsarbete.

Primärkarta - baskarta

Kartan visar det som finns på marken. Det kan vara byggnader, staket, murar, häckar, elysningsstolpar och trappor. Markens höjd visas med hjälp av höjdkurvor. I kartan visas också alla tomter och var gränserna mellan dessa finns.

Ett exempel på primärkartan visas i bilden högst upp. 

Primärkartan finns för alla tätorter i kommunen, men kan behöva kompletteras genom inmätning ute på plats.

Koordinatsystem i Stenungsunds kommun

  • Plan SWE REF 99 12 00
  • Höjd RH 2000

Beställa primärkarta från kommunen

Primärkartan kan du köpa av kommunen. Vi kan ta fram kartan i dessa format:

  • Pappersutskrifter (A4 till A0-format)
  • Pdf-filer
  • Dwg- eller Shape-filer

Avgift för primärkartan enligt gällande taxa.

Du kan beställa genom att ringa, skicka e-post eller använda beställningsformuläret högst upp på denna sida.

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-05