Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Luftkvalitet utomhus

Höga halter av bland annat kvävedioxid och små partiklar i luften kan orsaka hälsoproblem, särskilt för personer med känsliga luftvägar. Det finns miljökvalitetsnormer för sådana ämnen, med värden som inte får överskridas.

Via Göteborgsregionens luftvårdsprogram finns lokala rapporter med beräkningar av kväveoxider  och partiklar. 

I Stenungsund är halterna av kvävedioxid oftast lägre än i Göteborg och Mölndal.

Halterna av stoft (PM10) är också lägre i Stenungsund än i Göteborg.

Beräkningar av kvävedioxid 2009PDF
Beräkningar av stoft (PM10) 2009PDF

Om luften i Stenungsund hos Göteborgsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utsläppsdata 1988-2008

Kommunen har sammanställt egna beräkningar av lokala utsläpp till luft från verksamheter och industrier.

Utsläppsdata 1988-2008

Mätning av flyktiga kolväten, kolmonoxid, partiklar och kväveoxider

IVL, Svenska Miljöinstitutet, har under ett års tid utfört mätningar av utomhusluft i Stenungsundsområdet, på uppdrag av de petrokemiska industrierna.

IVL:s rapport 2006-2007PDF

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Victoria Lind Magnusson
0303-73 80 18
victoria.lind-magnusson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-04