Vad kan jag göra på min tomt innan bygglovet är beviljat?

Påbörja aldrig en byggnation innan du har fått ett skriftligt beslut.

Innan du får ett beslut och ett startbesked kan du till exempel förbereda tomten för byggnation, ta bort vegetation och matjordstäcke samt ta fram byggmaterial och arbetsbodar. 


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad