Vad har mina grannar för påverkan på beslutet?

Grannar kan få lämna synpunkter på det du vill bygga, till exempel om:

  • ansökan avviker från gällande detaljplan
  • du ska bygga nytt hus eller en större tillbyggnad och fastigheten ligger utanför detaljplanerat område
  • du ska ändra användning av en byggnad eller mark


Hur går det till?

  • Vi kontaktar grannarna. De har tre veckor på sig att lämna synpunkter.
  • Vi tar ställning till synpunkterna. Om de är så allvarliga att vi inte kan ge bygglov kontaktar vi dig. Du har då möjlighet att ändra din ansökan. 
  • Beslutet delges sedan grannarna. De kan överklaga beslutet i tre veckor.


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad