Vad händer om jag bygger utan bygglov?

I en del fall kan bygglov beviljas i efterhand, i andra fall måste den olovliga åtgärden tas bort. Det är tekniska myndighetsnämnden som tar beslut i dessa ärenden.

Om något utförts i strid med plan- och bygglagen säger lagen att tillsynsmyndigheten, i det här fallet tekniska myndighetsnämnden, ska ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften ska tas ut även om det som gjorts inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad