Vad får jag bygga utan bygglov eller anmälan?

Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader.

När du inte behöver bygglov - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd

Ligger fastigheten inom strandskydd kan du behöva strandskyddsdispens.

Strandskydd

Bor du utmed en av Trafikverkets vägar finns riktlinjer för hur nära vägen du får bygga.
Se Trafikverkets vägkarta Pdf, 343.6 kB..   


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad