Vad får jag bygga utan bygglov eller anmälan?

Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. I en del fall behöver du göra en anmälan.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader.

När du inte behöver bygglov - Boverket Länk till annan webbplats.

Steg 2- Vad ska du göra?


Bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus

Bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus


Tänk på att du kan behöva andra tillstånd

Ligger fastigheten inom strandskydd kan du behöva strandskyddsdispens.

Strandskydd

Bor du utmed en av Trafikverkets vägar finns riktlinjer för hur nära vägen du får bygga.

Trafikverkets vägkarta Pdf, 343.6 kB.


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad