Visar olika begrepp för höjdangivelse av hus

Vad är byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd?

Byggnadshöjd

Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Byggnadshöjden mäts utifrån medelmarknivån.

Om marknivån är oregelbunden vid byggnaden behöver du räkna ut medelvärdet på marknivån för att kunna räkna ut byggnadshöjden.

Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska du beräkna medelmarknivån på den allmänna platsen, om det inte finns särskilda skäl till att inte göra det.


Nockhöjd

Med nockhöjd menas takkonstruktionens högsta del.


Totalhöjd

I totalhöjden ingår de delar som skjuter upp över nocken, till exempel skorstenar.


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad