Vad är ett förhandsbesked?

När du ansöker om förhandsbesked prövar vi om tomten är lämplig för tänkt ändamål, utan att du behöver ta fram bygglovsritningar.

Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år. Förhandsbesked ger inte rätt att påbörja byggnationen, utan du måste söka bygglov efter att du har fått ett positivt förhandsbesked.

Förhandsbesked


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad