Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista.


En kontrollplan ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilka kontroller som ska utföras
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas till bygglovsverksamheten inför slutbesked
  • Vilka anmälningar som ska göras
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov. För större och mer komplicerade byggnationer lämnas kontrollplanen in före det tekniska samrådet. Vid dessa byggnationer krävs det att du har en kontrollansvarig. Den personen hjälper dig att upprätta kontrollplanen.

Kontrollplanen fylls sedan i under byggnationen. I kontrollplanen dokumenterar och intygar du att allt går rätt till. Det är till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning som ska uppfyllas.

Du måste lämna in en ifylld och undertecknad kontrollplan tillsammans med blanketten Begäran om slutbesked för att få ditt slutbesked.


Mallar för kontrollplaner

Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter.


Boverkets information

Boverkets information om kontrollplan Länk till annan webbplats.

 

« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad