Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vad är en kontrollansvarig och måste jag ha en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen år 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan för bygget, ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs under byggtiden samt att gällande regler och föreskrifter följs.

Den kontrollansvarige måste ha rätt kunskap och erfarenhet för uppgiften och ska styrka detta med en certifiering. Kontrollansvarig ska också ha en självständig ställning till den som utför åtgärderna som kontrolleras, därför kan man inte vara kontrollansvarig för sitt eget bygge.

Om du gör en ny- eller tillbyggnad större än 50 kvadratmeter krävs som regel en kontrollansvarig. Det kan också krävas för mindre byggnationer som rör våtrum eller innebär en större förändring i byggnadens bärande konstruktion. 

Kommunens bygglovsverksamhet avgör när en du behöver en kontrollansvarig.

Om kontrollansvarig hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverkets broschyr "Behöver jag en kontrollansvarig"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett Anmälan om kontrollansvarigPDF


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad