Vad är en kontrollansvarig och måste jag ha en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen år 2011. Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan för bygget. Kontrollansvarig ser till att kontrollplanen samt att gällande regler och föreskrifter följs och att nödvändiga kontroller utförs under byggtiden.


Den kontrollansvarige måste ha rätt kunskap och erfarenhet för uppgiften och ska styrka detta med en certifiering. Kontrollansvarig ska också ha en självständig ställning till den som utför åtgärderna som kontrolleras.

Om du gör en ny- eller tillbyggnad större än 50 kvadratmeter krävs som regel en kontrollansvarig. Det kan också krävas för mindre byggnationer som rör våtrum eller innebär en större förändring i byggnadens bärande konstruktion. 

Bygger du ett komplementbostadshus med attefallsreglerna som är en självständig bostad behöver du också en kontrollansvarig.

Kommunens bygglovsverksamhet avgör om du behöver en kontrollansvarig.

Om kontrollansvarig hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets broschyr "Behöver jag en kontrollansvarig" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anmäla kontrollansvarig med vår e-tjänst

Bygg - Lägg till intressent till ditt byggärende Länk till annan webbplats.


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad