Vad är en byggherre?

En byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Det är byggherren som har ansvaret för att alla bestämmelser följs. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Om du till exempel ska bygga, riva eller ändra något på din fastighet är det du som är byggherren.


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad