Utstakning och lägeskontroll – vad är det och vad kostar det?

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas inom detaljplanelagt område och innebär att läget av en nybyggnad märks ut på marken.

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovet du har fått. Lägeskontroll beställs då formen för plattan är klar.

Om utstakning och lägeskontroll


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad