När får jag börja bygga?

Du får börja bygga när du har fått ett startbesked men gör det på egen risk om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Innan beslutet vunnit laga kraft kan det överklagas. Har du börjat bygga innan ärendet är slutgiltigt avgjort är risken att du får riva allt och återställa till ursprungligt skick. Därför rekommenderar vi att du alltid inväntar laga kraft.

I ett enkelt ärende får du starbeskedet i samband med bygglovsbeslutet, annars får du det först efter ett tekniskt samråd.


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad