Hur nära tomtgränsen får jag bygga?

För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande.

Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger. I detaljplaner (även stadsplaner och byggnadsplaner) som är gjorda före 1987 och saknar måttangivelse gäller Byggnadsstadgans gräns på 4,5 meter.

Utanför detaljplanerat område finns ingen måttangivelse angiven i lagen. Här blir det istället en bedömning utifrån brandsäkerhet, landskapsbild, bebyggelsemiljö och närhet till grannar.

 

« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad