Hur länge gäller mitt bygglov?

När du har fått ett bygglov, rivningslov eller marklov måste du påbörja åtgärden inom två år från det datum som lovet vann laga kraft. Om du gör det gäller ditt lov i fem år från det datum.

Om du inte påbörjar åtgärden inom två år måste du söka nytt lov. Bygglovet gäller i fem år från laga kraftdatum även om du har fått ditt startbesked senare. Om du inte är klar inom fem år måste du också söka nytt lov.

Kontakt

Senast uppdaterad