Hur lång är handläggningstiden för lov och förhandsbesked?

I plan- och bygglagen står det att ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt. Beslut ska meddelas inom tio veckor från det att ett komplett ärende har kommit in.

Handläggningstiden börjar räknas när vi har bedömt att vi har fått alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende. Tiden kan i vissa fall förlängas ytterligare tio veckor. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.


« Tillbaka till vanliga frågor

Kontakt

Senast uppdaterad