Anmälan om tillsynsärende

Om du anser att en fastighetsägare har gjort en olovlig åtgärd, så kan du göra en anmälan om tillsynsärende. En tillsynshandläggare kommer då granska åtgärden och se om den är godkänd eller om en anmälan eller lov krävs.

För att Verksamhet Bygg Miljö ska kunna utreda inkommande tillsynsärenden behöver det finnas anledning att anta att något har skett i strid med plan- och bygglagen (2010:900). Vi behöver därför tillräckligt med underlag för att kunna gå vidare med ett ärende. Ärenden där det finns risker för människors hälsa och säkerhet har högst prioritet.

Om du vill lämna en anonym anmälan

Anonyma anmälningar är tillåtna men ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att
vara anonym kan verksamhet Bygg Miljö inte göra någon återkoppling till dig i ärendet och
eventuella beslut i ärendet kan inte skickas till dig.

Tänk på att om du skickar in en anmälan med e-post alternativt uppger ditt namn i telefon i samband med en anmälan är du inte anonym.

Om du önskar vara anonym kan du antingen lämna din anmälan i pappersform till medborgarservice i Stenungsunds kommunhus eller i kommunens brevlåda utanför kommunhusets entré eller skicka den med post till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
Strandvägen 15
444 82 Stenungsund.

Tänk på att inte skriva några person- eller kontaktuppgifter i brevet du lämnar.

Informationen som behöver komma in till Verksamhet Bygg Miljö är följande:


Minimum krav:

 • Vad har hänt?
  Utförlig beskrivning med exempelvis mått, utseende, avstånd till gränser.
 • På vilken plats har det skett?
  Fastighetsbeteckning eller adress och gatunummer.
 • När inträffade eller byggdes det som anmäls?
 • Finns det risk för olycka till följd av det som skett?

Om möjligt så önskas även information kring:

 • Under hur lång tid har det pågått?
 • Finns det fotodokumentation som kan skickas in?
  Med post: Stenungsunds kommun, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund
  Med e-post: bygga@stenungsund.se
 • Möjlighet att markera på karta?
 • Kan vi kontakta anmälaren för ytterligare information?
  För- och efternamn, samt telefonnummer eller e-postadress.
 • Eventuell övrig information.

 

Du är välkommen att kontakta Verksamhet Bygg Miljö för rådfrågning om du vill anmäla ett tillsynsärende.

Kontaktuppgifter, besökstider och adresser Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Besöksadress

Strandvägen 15

Senast uppdaterad