Förhandsbesked

Så här ser ärendeprocessen ut för ett förhandsbesked.

1. Ansökan kommer in
2. Besök
3. Remiss
4. Förslag till beslut
5. Beslut
6. Överklaga?
7. Vad händer efter att jag fått mitt beslut?

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad