Enkelt ärenden utan tekniskt samråd

Så här går ett ärende till om det är ett enkelt ärende utan tekniskt samråd. Din handläggare bedömer om det är ett enkelt ärende eller inte. Det står sedan i ditt bygglovsbeslut. Vid ett enkelt ärende behöver du ingen kontrollansvarig.

Processen för ett enkelt ärende
1. Ansökan kommer in
2. Remiss
3. Besök
4. Beslut och delgivning
5. Startbesked
6. Överklaga?
7. Slutbesked

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad