Delgivning

Vi delger bygglovsbeslut på två olika sätt, med förenklad delgivning eller med rekommenderat brev.

Förenklad delgivning

Förenklad delgivning innebär att kommunen skickar en handling du ska delges i ett brev. Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.
För att kunna använda förenklad delgivning måste du ha fått information av oss om att vi kommer att använda det om vi behöver delge dig.

Hur går förenklad delgivning till?

 • Först skickar vi ett brev till dig som innehåller den handlingen du ska delges.
 • Nästa arbetsdag skickar vi ett till brev (ett kontrollmeddelande) om att beslutet är fattat och att vi har skickat handlingarna. Om du har fått beslutet i det första brevet behöver du inte göra något. Om du bara har fått kontrollmeddelandet ska du höra av dig till oss. Då skickar vi handlingarna igen.
 • Två veckor efter att beslutet har skickats till dig anses du delgiven (att du har tagit del av beslutet).
  Exempel: Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut räknas de tre veckorna från 15 mars till 5 april.

Vart skickas breven?

 • Breven skickas till din senaste kända adress. Det kan vara en e-postadress om du har godkänt att din e-postadress kan användas.
 • Om breven kommer i retur skickar vi det till din folkbokföringsadress, om det är en annan.
 • Vi kan även skicka handlingarna för delgivning på annat sätt. Det kan bland annat innebära att du måste hämta ut ett rekommenderat brev hos hos ditt postombud.
 • Om du ändrar adress behöver du meddela oss detta.
 • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du gå igenom din post minst en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det, till exempel vid semester, anmäl det till oss i förväg så kan vi ta hänsyn till det vid delgivningen.
 • Om delgivningen inte kan ske på ovan sätt på grund av att adresserna är felaktiga kan du komma att delges genom en annons i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.


Delgivning med rekommenderat brev

Har vi inte kunnat informera dig om att vi använder förenklad delgivning kommer vi att delge dig med rekommenderat brev. Delgivningen hämtas ut på ett av Postnords utlämningsställe. Du anses delgiven den dagen du hämtat ut brevet.

Kontakt

Senast uppdaterad