Ärenden med tekniskt samråd

Så här ser ärendeprocessen ut för ett ärende som kräver tekniskt samråd och kontrollansvarig.
Din handläggare bedömer om det behövs eller inte. Vad som gäller för ditt ärende står i ditt bygglovsbeslut.

Processen för ärende med teknikst samråd
1. Ansökan kommer in
2. Remiss
3. Besök
4. Beslut och delgivning
5. Överklaga?
6. Tekniskt samråd
7. Startbesked
8. Arbetsplatsbesök
9. Slutsamråd
10. Slutbesked

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad