Anmälningspliktig åtgärd

Så här ser ärendeprocessen ut för en anmälningspliktig åtgärd

1. Anmälan kommer in
2. Ärendet granskas
3. Tekniskt samråd
4. Startbesked
5. Överklaga?
6. Slutbesked

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad