Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Vatten- och avloppsplan för Stenungsund är antagen

En vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Stenungsunds kommun antogs på kommunfullmäktiges senaste sammanträde, den 8 september. VA-planen är ett styrdokument som beskriver hur dricksvattenförsörjning och omhändertagande av spill- och dagvatten långsiktigt ska ordnas i hela kommunen. Målsättningen med VA-planen är att nå en hållbar och välfungerande vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen.

Vad innebär det att planen nu är antagen?

 – Med hjälp av styrdokumentet har vi fortsatt möjlighet att arbeta vidare med de här frågorna på ett mer strukturerat sätt, för att kunna ge bra service och samtidigt uppfylla våra skyldigheter som kommun, säger Camilla Svensson, chef för verksamheten Infrastruktur, Stenungsunds kommun. Vi behöver också göra det på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Precis som många andra kommuner har Stenungsund en infrastruktur som är föråldrad samtidigt som kraven ökar. Vi ska ha ett robust system som fungerar över tid och som kan utvecklas allteftersom kommunen växer. Genom att VA-planen är antagen har vi fått ett helhetsgrepp om frågorna för hela kommunen.

Hur arbetar vi vidare med de här frågorna?

 – VA-planen har bland annat en åtgärdslista med 40 punkter, det handlar om till exempel systematisk läcksökning, ta fram viktiga styrdokument och åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen, ta fram en dagvattenplan och att regelbundet se över styrdokument som handlar om de här frågorna. Vi kommer också att ta fram en mer detaljerad planering över vatten- och avloppsutbyggnaden i kommunen för de närmsta 10 åren, säger Lisa Chohan Strömner, strategisk processledare i Stenungsunds kommun.

VA-planen består av tre delar: VA-översikt, VA-policy och VA-handlingsplan.

Vatten- och avloppsplan (VA-plan)

Senast uppdaterad