Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ett glas med vatten

Världsvattendagen den 22 mars

Varje år den 22 mars är det Världsvattendagen. Det är en FN-dag som sätter fokus på vattenrelaterade utmaningar.

På Stenungsunds kommun är vi många medarbetare som arbetar med frågor som rör vatten och avlopp.

– Vi ansvarar för att du som har kommunalt vatten och avlopp får ett rent dricksvatten i kranen och att ditt vatten renas när du har använt det. Vi har också hand om anslutningar, ledningsnät och utvecklar kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Dessutom arbetar vi förebyggande för att förhindra att föroreningar kommer ut i avloppet, berättar Tony Strandh, verksamhetschef Teknik.

Kommunens dricksvatten

Du som har kommunalt dricksvatten får ditt vatten från vattenverket i Stenungsund, Svenshögen eller Ucklum. Kommunen ansvarar för de två små vattenverken i Svenshögen och Ucklum och för att vattnet ska distribueras till dig som kund. Vattenfall sköter driften av det stora vattenverket i Stenungsund.

– Reningen av dricksvattnet fungerar olika i de olika verken. Man väljer metod utifrån vad som passar bäst just där, berättar processingenjör Ann Johansen.

Målet är alltid att få vattnet så rent som möjligt, samtidigt som man använder så lite energi och kemikalier som det går.

Kranvatten framför flaskvatten

– Nu när det är Världsvattendagen vill vi uppmärksamma det värdefulla i att vi i Sverige har tillgång till rent dricksvatten direkt i kranen. Det är till exempel onödigt att vi dricker flaskvatten när vi har så bra kranvatten! säger miljö- och kvalitetsingenjör Linda Gustafsson.  

Mer om kommunalt vatten och avlopp

Senast uppdaterad