Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Utställning av förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2022

Stenungsunds kommun har tagit fram förslag på nya lokala föreskrifter om avfallshantering. Innan dessa antas i kommunfullmäktige ska utställning och samråd ske. Kommunstyrelsen beslutade 21 mars att förslaget ska ställas ut och samrådas. Utställningsperioden är mellan 22 mars och 19 april.

Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning och anger hur avfall ska hanteras inom kommunen, samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Förslaget till nya avfallsföreskrifter finns tillgängligt för granskning under perioden 22 mars - 19 april 2022.

Nya avfallsföreskrifter

Samrådsmöte kommer att hållas, mer information kommer.

Senast uppdaterad