Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Två nya antagna detaljplaner.

Kommunfullmäktige beslöt 2020-06-10 att anta ändring av detaljplan för Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1 och detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. i enlighet med 5 kap 27 § plan-och bygglagen (2010:900). Beslutsprotokollet har justerats 2020-06-16 och justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla. Anslaget satts upp 2020-06-16 och tas ner 2020-07-08.
Detaljplanerna får laga kraft 2020-07-09 om inget överklagande inkommer.

Senast uppdaterad