Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-02-05 14.11

Samrådsmöte för planprogram för Stenungsunds centrum

Stort intresse för samrådsmöte kring centrum

I onsdags hölls ett samrådsmöte kring det förslag på planprogram för Stenungsunds centrum som kommunen har tagit fram. Det var många som kom för att lyssna på presentationen av förslaget och prata med kommunens handläggare och politiker.

– Vi ser ett annat Stenungsund i kikaren, som ger goda förutsättningar för utveckling. Verkligen roligt att så många nyfikna kom och ventilerade sina åsikter, säger stadsarkitekt och planchef Åsa Lindborg.

Övergripande planprogram

– I ett planprogram ser man på de övergripande delarna som grund för de detaljplaner som sedan tas fram. I programmet finns möjlighet att studera och utreda olika alternativ, berättar planarkitekt Marcus Broman.

I planprogrammet har man utrett hur en utveckling av Stenungsund centrum kan komma att gestaltas. I en arbetsgrupp har det ingått personer från kommunen, Citycon, Stenungsundshem och Västtrafik.

Om förslaget

I programmet tar man upp bebyggelse som landar på 4-6 våningar.

– Det kanske kan finnas någon punkt som får sticka upp mer? säger Marcus Broman.

Kommunen vill också använda de olika stråk som finns och stärka dem. Man vill kunna skapa mötesplatser och urbana rum vid vattnet. En annan ska är att skapa ett mer välkomnande Stenungsund för besökare från havssidan.

– Det finns planer på ett nytt resecentrum, med tågstopp, bussterminal och vänthall, berättar planarkitekt Cecila Norlander

På grund av detta kan Göteborgsvägen komma att dras om. Pendelparkering kan vara möjlig på östra sidan om tågrälsen.

– Kanske kan kommunhustomten användas på något annat sätt i framtiden? Det finns dock inga beslut på det, säger Cecilia Norlander.

Roligt med stort intresse

Kommunens handläggare vill tacka alla som kom under kvällen.

– Det var roligt att så många kom! Vi vill tacka för alla synpunkter och intressanta diskussioner som vi fick ta del av, avslutar Cecila Norlander.

Tyck till om förslaget

I ett samråd får alla tycka till om förslaget på planprogram innan det är beslutat. Du kan lämna synpunkter fram till den 18 februari.

Du kan läsa mer om programmet och om hur du lämnar synpunkter via länken:

Program för Stenungsunds centrum 

Senast uppdaterad 2018-03-07