Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-09-09 07.00

Illustrationen är ett förslag som kan komma att ändras. Bild: Abako AB/Västfastigheter

Stenungsunds resecentrum - nu finns chans att lämna synpunkter

Kommunstyrelsen fattade den 24 augusti beslut om att gå ut på samråd med detaljplanen för Stenungsunds resecentrum. Under samrådsperioden, som varar mellan 9 september och 21 oktober 2020 finns möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet är en viktig del av projektet.

Stenungsunds nya resecentrum kommer att ligga vid Stenungstorg enligt tidigare politiskt taget lokaliseringsbeslut. I detaljplanen för resecentrum ingår allmänna utrymmen och funktioner för resenärer, som vänthall och toaletter, samt möjlighet till information och biljettköp. Det ska också finnas plats för butik, kiosk eller café. Detaljplaneområdet innefattar också infrastruktur runt blivande resecentrum med anslutande vägar för bussar, cyklister, fotgängare och bilister.

- Samrådet är ett viktigt steg vidare i processen, det innebär att de som berörs av en detaljplan ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget, säger Lisa Bertilsson, projektledare, Stenungsunds kommun. Vi ser fram emot att ta del av de synpunkter som kommer in!

Förslaget finns att ta del av på flera ställen

Detaljplaneförslaget innehåller en plankarta, en plan- och genomförandebeskrivning, en illustrationskarta samt de utredningar som gjorts. Under samrådstiden finns plan­förslaget att ta del av här på kommunens hemsida, i kommunhuset på Strandvägen 15 samt på Kulturhuset Fregatten.

Samrådsmöten

Resecentrum är en detaljplan som kommer att beröra många och Stenungsunds kommun anordnar därför tre samrådsmöten, ett digitalt och två på Kulturhuset Fregatten. På ett samrådsmöte får intresserade information om planförslaget och möjlighet finns att ställa frågor.

- Samrådsmöten är ett bra sätt för oss att informera om planen, kunna förklara varför planförslaget ser ut som det gör, fortsätter Lisa. Vi hoppas på en bred och givande dialog med stenungsundsbor och andra berörda när vi nu samlar in synpunkter som kan förbättra planen.

I år med rådande pandemi håller kommunen också ett samrådsmöte digitalt.

- I år ser det lite annorlunda ut, vi kommer för första gången att hålla ett av samrådsmötena digitalt. Vi tror det ger fler möjlighet att kunna delta, så det känns bra! säger Cecilia Norlander, planarkitekt för Stenungsund resecentrum. Tillfällen för de som vill komma fysiskt kommer också att anordnas, platserna till dessa är dock begränsade och måste bokas i förväg, via vår hemsida.

Detaljplan för resecentrum

Samrådsmöten resecentrum

Senast uppdaterad 2020-09-17