Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-02-05 14.06

Projektgrupp för plaståtervinning i Stenungsund

Projektgruppen för Plaståtervinning i Stenungsund

Stenungsund ska bli bäst på plaståtervinning

Ett samarbete mellan Hållbar Kemi 2030, Kemiföretagen i Stenungsund, Stenungsunds kommun, Förpacknings- och tidningsinsamlingen och Molekylverkstan ska göra Stenungsund bäst i Sverige på att samla in plast för återvinning.

– Vi har tillsammans startat ett projekt då vi har sett att det finns stora möjligheter att öka insamlingen av plast, både från kommuninvånarna, på kemiföretagen och i de kommunala verksamheterna, berättar Kicki Nordberg, kommunchef på Stenungsunds kommun.

Projektledare är Lars Josefsson, professor of the practice hållbar utveckling på Chalmers och klusterledare för Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

– Återvinning är en viktig del i det cirkulära samhället. Vi måste använda jordens resurser på bästa sätt. Plast gör stor nytta i samhället, till exempel för att skydda mat och behövs för att distribuera vatten och el. Men när plasten är färdiganvänd ska den samlas in och återvinnas. I Stenungsund tillverkas mycket plast. Det lokala samarbetet mellan kommunen och kemiföretagen gör att vi har större möjligheter att öka insamlingen och återvinningen av fler sorters plast än bara förpackningar, säger Lars Josefsson.

Att återvinna plast förhindrar nedskräpning i naturen och havet, samtidigt som det ger material som kan användas på nytt. Det minskar utsläppet av koldioxid och minskar växthuseffekten.

Ett första steg i projektet har varit att göra en enkät för att ta reda på vad Stenungsundsborna har för kunskap om plaståtervinning och undersöka vilka barriärer de upplever för att lämna sina plastförpackningar för återvinning.

– En viktig sak som kom fram i enkäten är att det behövs mer information kring insamling och återvinning av plast. Vi vill att alla ska veta hur och var man lämnar plast till återvinning och varför det är viktigt. Det förekommer många myter om återvinning, till exempel att förpackningarna måste vara helt rena för att få lämnas in, säger Lars Josefsson.

Projektet kommer att satsa på olika aktiviteter som rör kommunikation och information samt åtgärder för att förenkla för Stenungsundsborna att lämna sin plast till återvinning.

– Nu har vi en jättemöjlighet att förbättra oss i hela kommunen. Vi hoppas på ett engagemang och positivt deltagande från både projektets aktörer och alla kommuninvånare! avslutar Lars Josefsson.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson, 2018-02-05