Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2019-05-03 11.37

Solgårdsdalens återvinningsstation flyttar tillfälligt

Återvinningsstationen vid Solgårdsdalen kommer att flyttas tillfälligt till Hallernaleden, direkt efter Nösnäs idrottsplats.

Återvinningsstationen flyttas på grund av arbeten med VA-ledningar och kommer att finnas på sin tillfälliga plats september ut.

Byte av vattenledning i Solgårdsdalen

Flytt av ÅVS

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-04