Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Samrådstiden för resecentrum är nu slut

Samrådstiden för resecentrum varade 9 september - 21 oktober 2020. Vi tackar för engagemang och för de synpunkter som kommit in.

Vad händer nu?

De synpunkter och remissvar som kommit in kommer nu att sammanställas och bemötas i en så kallad samrådsredogörelse. I redogörelsen kan de som lämnat in synpunkter läsa om och hur kommunen tagit hänsyn till synpunkterna eller få en förklaring till varför vi inte har gjort det.

Efter detta kommer vi att göra ändringar i planförslaget. Sedan ställs det reviderade förslaget ut för granskning, då kan alla berörda lämna synpunkter på förslaget igen.

Vi planerar preliminärt att ställa ut förslaget för granskning under andra kvartalet år 2021.

Stenungsunds resecentrum

Detaljplaneprocessen

Senast uppdaterad